top of page

Vaše nejčastější dotazy ohledně fotovoltaiky

Bezprostředně po objednávce zařídíme vyřízení administrativy pro připojení s Vaším distributorem el. energie, vč. projektové dokumentace. Následně Vám navrhneme termín vlastní realizace, která standardně trvá 1-2 dny. Předání díla vč. revizní zprávy proběhne v horizontu do 3 měsíců od podpisu smlouvy o připojení. Následně zažádáme o První paralelní připojení a vyřídíme administrativu pro potřeby dotace NZÚ. V praxi se snažíme o maximální zkrácení veškerých lhůt tak, aby Vaše elektrárna mohla začít spořit co nejdříve.

Návratnost investice je individuální u každé realizace. Výpočet ovlivňuje zejména spotřeba el. energie daného objektu, nákupní cena el. energie, využívané druhy spotřebičů, ale také způsob provozu dané domácnosti v průběhu dne. Návratnost lze orientačně vypočítat pro každého klienta po technickém zaměření a dalších vstupních informacích. Obecně lze však říci, že při nynějších průměrných cenách elektrické energie a s přihlédnutím k dotacím NZÚ se návratnost pohybuje v rozmezí  5 - 7 let.

Většinu servisních zásahů dokážeme dnes již vyřešit přes vzdálený přístup. Pokud je přesto nutná návštěva technika u vás doma, domluvíme se operativně na naší horké lince nebo e-mailu. Naši technici jsou připraveni Vám pomoci co nejdříve a bez zbytečných prodlev.

Na stránce Realizace najdete několik našich vybraných realizací od klientů, kteří souhlasili se zveřejněním fotografií svých nemovitostí. Zde se můžete se podívat na vybranou technologii, roční spotřebu daného objektu a také na výši uplatněné dotace.

Ano, vyřizujeme dotaci z programu NZÚ pro všechny naše klienty. Konkrétní výše dotace se odvíjí podle vybraného řešení a typu objektu. Výše dotace je následně vyčíslena a smluvně garantována, za předpokladu nezbytné součinnosti ze strany klienta. Více si také můžete přečíst v naší sekci o dotacích

Pokud se Vaše nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti nebo je přímo jako stavba pod ochranou památkové péče, je nutno tuto skutečnost předem konzultovat s příslušným odborem a získat jeho vyjádření. Díky našim zkušenostem Vám rádi s těmito úkony pomůžeme tak, aby vlastní realizace proběhla v souladu s platnou legislativou a místními regulativy.

bottom of page